Koniec pískaniu v ušiach ?

Tinnitus a jeho hučanie a pískanie v ušiach nás mnohých dostáva do zúrivých stavov, ale je tu menšia nádej  pre milióny ľudí, ktorí trpia chronickým zvonením v ušiach.

Prichádza vo forme experimentálneho zariadenia, ktoré používa presne časované výbuchy zvukových a elektrických impulzov na „resetovanie“ zodpovednej nervovej aktivity v mozgu. Pozoruhodný výskum bol nedávno publikovaný v časopise Science Translational Medicine.

Vedci sa snažia zistiť  príčinu toho, čo spôsobuje chronický tinnitus už celé roky. Napriek tomu, že sa objavil ako „mechanický problém“ s uchom, výskum ukázal, že to s najväčšou pravdepodobnosťou súvisí s mozgovou aktivitou, najmä medzi vretenovitými bunkami , ktoré nám pomáhajú posúdiť, odkiaľ prichádza zvuk a postupne odstraňovať hluk z pozadia.

„Mozog a konkrétne oblasť mozgového kmeňa nazývaná dorzálne kochleárne jadro je koreňom tinnitusu,“ uviedla vo vyhlásení Susan Shore, profesorka na lekárskej fakulte University of Michigan a vedúca výskumného tímu. Keď hlavné neuróny v tejto oblasti, nazývané vretenovité bunky, sa stávajú hyperaktívnymi a  synchronizujú sa navzájom, fantómový signál sa prenáša do iných centier, kde dochádza k vnímaniu. “

„Ak môžeme zastaviť tieto signály, môžeme zastaviť tinnitus“. To je to, k čomu sa v našom výskume pokúšame priblížiť. Sme povzbudení počiatočnými paralelnými výsledkami u zvierat a ľudí.“

Prístroj na liečbu

Prístroj funguje prostredníctvom striedavého výbuchu dvoch stimulov počas dennej 30-minútovej relácie. Najskôr sa zvuk prehrá v ušiach prostredníctvom špecializovaných slúchadiel. Zvukový stimul sa potom presne strieda s ľahkými elektrickými ,,práskami,, (výbuchmi) dodanými elektródami na tvári alebo krku. Takéto dráždenie vretenovitých buniek spôsobuje zmenu ich smeru a rýchlosti, pri ktorej sa pohybujú  a tým „resetujú“ nervové bunky späť do normálnej aktivity.


Prvá časť výskumu bola vykonaná na morčatách (áno, skutočné morčatá, nie ľudia), ale bola tiež súčasťou malej klinickej štúdie zahŕňajúcej 21 dospelých ľudí. Po štyroch týždňoch denného užívania prístroja väčšina ľudí vyhlásila, že závažnosť fantómových zvukov sa dramaticky znížila a dvaja ľudia  dokonca povedali, že ich tinnitus bol úplne vymazaný. Žiadny pacient nemal žiadne nežiaduce účinky alebo zhoršenie príznakov  Tinnitusu.

„Sme optimistickí a nabudení týmito výsledkami, ale musíme ešte optimalizovať dĺžku liečby, zistiť, ktoré podskupiny pacientov môžu mať najväčší úspech pri liečbe, „dodala Susan Shore.

Tak dúfajme a držme im palce nech sa im darí naďalej 🙂

Video ako pracuje prístroj