Tinnitus čo je to?

História Tinnitusu

Slovo „tinnitus“ pochádza z latinčiny, slovo „tinniere“ znamená zvoniť. Najstaršie písomné záznamy o tinnite pochádzajú zo starého Egypta (pred 3 500 rokmi). Ďalšie správy a spôsob liečby sú zachytené z Babylonu, Indie, Perzie, Grécka a Ríma. Švajčiarsky filozof a lekár Paracelzus, za svojho života označovaný ako „Luther Medicíny“ už v roku 1500 vysvetľoval, že tinnitus môže byť spôsobený extrémnym hlukom (rachotom zbraní, výbuchmi atď). Elektronické experimenty na ovplyvnenie ochorenia sa začali robiť už okolo roku 1800.

Tinnitus, je to choroba?

Tinnitus nie je choroba, hoci my, čo ho máme, ho považujeme za chorobu, ktorú vnímame veľmi ťažko.  Je symptómom (občas sa hovorí i o syndróme), ktorý sa u pacienta najčastejšie prejavuje pískaním, hučaním, šumením alebo bzučaním v jednom alebo v obidvoch ušiach. Tieto zvuky nie sú počuteľné pre okolie , počuje ich iba samotný pacient. Niekedy pacienti udávajú len pocit, že im hučí a šumí v celej hlave a nevedia tento stav identifikovať. Hučanie sa môže prihodiť občasne, na niekoľko dní, potom príde prestávka, kým sa zvuky znovu objavia alebo môže byť spôsobované neustále. Zvuk môže mať intenzitu od tichého zvuku až po neznesiteľný hluk.

Presnú príčinu vzniku nepoznáme, môže byť spôsobená viacerými faktormi.  google-site-verification: googleb3ec895e80105559.html

Tinnitus môžeme rozlišovať :

1. Podľa počuteľnosti

Objektívny: vyskytuje sa veľmi zriedkavo, môže byť počuteľný aj druhou osobou. Vzniká v blízkosti sluchového orgánu v porušených cievach alebo svaloch.

Subjektívny: počuje ho iba pacient a nikto iný. Hovorí sa o ňom ako sluchovej halucinácii. Vznikajú v jeho sluchovom orgáne alebo v centrálnych dráhach bez vonkajšieho podnetu.

2. Podľa doby jeho trvania

Akútny – do 6 mesiacov trvania

Chronický – dlhšie než 6 mesiacov

 

tinnitus

 

Čaká nás dlhý boj, pri ktorom je najdôležitejšie udržať  si vieru a ignorovať nepochopenie od všetkých, či už priateľov známych, rodiny.

Výskyt tinnitusu 

Podľa odhadov sa s tinnitusom aspoň raz za život stretlo 50 % obyvateľstva na zemi, a z toho 10 % trpí chronickým tinnitusom. Vyskytuje sa viacej u starších ľudí, ale v dnešnej dobe ním trpí už veľa mladých ľudí. Na Slovensku sa prieskum nerobil ale odhaduje sa, že je to tiež podobný počet, okolo 10 % ľudí.

Tinnitus a známe osobnosti

Tinnitus sa nevyhýba ani svetovým celebritám. Je zaujímavé, že medzi nimi nachádza veľké množstvo hudobnikov, čo svedčí o tom, že častou príčinou býva práve vystavovanie sa nadmernému hluku.

Tu je zoznam zopár známych osobností :

Barbara Streisand
Phil Collins
Bono
Chris Martin
Vincent van Gogh
Ludwig van Beethoven
Bedřich Smetana
Bob Dylan
Bono
Chad Peery
Eric Clapton
George Harrison
George Martin
Jeff Beck
Oscar Wilde
Ozzy Osbourne
Paul Schaffer
Pete Townshend
Ryan Adams
Steve Martin
Sting
Sylvester Stallone
Will.i.am

„Dôležité je, naučiť sa s tinnitusom žiť. Čím skôr to pochopíte, tým lepšie sa začnete cítiť.“

Takisto Tinnitusom trpí aj Chris Martin spevák skupiny Coldplay. ( prehodte si titulky do slovenčiny, ak neviete po anglicky)

Čo spôsobuje tinnitus ?

Jemné vlásočnice vo vnútornom uchu, ktoré reagujú na zvukové vlny prichádzajúce zvonku produkujú elektrické signály do mozgu cez sluchové nervy. Elektrické signály mozog spracuje ako zvuky. Pokiaľ sú však tieto vlásočnice poškodené, budú posielať premenlivé signály tej časti mozgu, ktorá je zodpovedná za spracovanie zvuku, a ako výsledok vzniknú neobvyklé zvuky (zvonenie , hučanie, šumenie, bzučanie atď). Tie sú vysielané do ucha a osoba počuje tieto zvuky, hoci v okolí sa nevyskytujú.

Tinnitus sám o sebe nie je choroba, ale príznak vyvolaný radou príčin. Medzi tie najčastejšie patrí vystavenie sa nadmernému hluku ,stres, výkyvy krvného tlaku, poraneníe ucha,.

Príčiny tinnitusu sú rozdielne u každého z nás. Môže byť len jedna, alebo môže byť aj kombináciou viacerých. Tu je zoznam tých najčastejších:

 • Zápal stredného ucha
 • Strata sluchu
 • Vysoký krvný tlak alebo anémia
 • Menierova choroba
 • Lieky
 • Nadmerný hluk
 • Stres a depresie
 • Otoskleróza
 • Lymská borelióza
 • Upchatý nos po prechladnutí, chrípke, alebo infekcie dutín môže vytvárať abnormálne tlaky v strednom uchu, ktoré ovplyvňuje sluch
 • Akútna Barotrauma, spôsobená veľkými alebo rýchlymi zmenami vo vzduchu alebo tlaku vody, môže tiež poškodiť stredné a vnútorné ucho. Potenciálne zdroje barotraumatu sú:
  • Potápanie (šnorchlovanie)
  • Lietanie (iba pri extrémnych, abnormálnych zmenách nadmorskej výšky, letecká doprava je všeobecne bezpečná)
  • Otrasové explozívne výbuchy